Şəxsi İnkişaf

İngilisdilli Müsahibə və Resumelərdə ən çox istifadə olunan FELLƏR

Bu səlis hərəkət felləri sizə öz iş təcrübənizi daha dolğun anlatmağa icazə verəcək.

İngilisdilli iş görüşmələri və müsahibələr həyatımızın qaçılmaz gerçəkliyinə çevrilib. İş görüşməsi prosesində sizin hazırkı və ya keçmiş vəzifənizdə daşıdığınız öhdəlik və gördüyünüz işləri dəqiqliklə izah edəcək fel və kəlmələrdən istifadə inanılmaz dərəcədə əhəmiyyətlidir. Aşağıda sizə ingilisdilli iş məkanlarında çox geniş istifadə olunan və müxtəlif hərəkətləri dəqiqliklə ifadə etməyə imkan verən fellər siyahısı təqdim edirik. Bu fellər öhdəlik və yetirilmiş tapşırıqları ifadə etmək baxımından sizə həm şifahi nitqdə kömək edəcək, həm də CV və resume yazılışında təkrarlardan yayınmağa izacə verəcək.   

A

Verb Fel Example Sentence
accomplished yerinə yetirmək I’ve accomplished a lot in my current position.
acted hərəkət etmək, rol She’s acted as head of the department.
adapted uyğunlaşmaq I adapt to team working situations easily.
administered idarə etmək I administered four committees.
advanced irəli sürmək I’ve advanced many new ideas.
advised məsləhət/tövsiyə vermə I advised management on purchasing decisions.
allocated bölüşdüçmək I allocated resources on a weekly basis.
analyzed təhlil etmək I analyzed financial data.
applied tətbiq etmək I applied my knowledge to workflow.
approved təsdiqləmək I approved new products for manufacturing.
arbitrated hökm/qərar vermək I arbitrated for Fortune 500 companies.
arranged təşkil etmək I arranged meetings.
assisted yardım etmək I assisted the CEO.
attained qazanmaq, əldə etmək, nail olmaq I attained the highest level of certification.

B-C

Verb Fel Example Sentence
blended qarışdırmaq I blended traditional approaches with new insights.
brought gətirmək I brought a team player sensibility to the job.
built qurmaq, tikmək We built more than 200 homes.
carried out yerinə yetirmək, gerçəkləşdirmək I carried out a wide range of duties.
cataloged təsnif etmək, kataloq hazırlamaq I cataloged our company’s library.
collaborated çalışmaq I’ve collaborated with more than fifty clients.
completed tamamlamaq I completed the highest level of the training.
conceived düşünmək, təsəvvür etmək I’ve conceived of numerous products.
conducted sürmək, etmək I conducted telephone surveys.
constructed quraşdırmaq I constructed prototypes for marketing.
consulted məsləhət vermək I’ve consulted on a wide range of issues.
contracted müqavilə imzalamaq I’ve contracted with large and small businesses.
controlled nəzarət etmək I controlled more than $40,000,000.
cooperated ıməkdaşlıq etmək I cooperated successfully on more than 20 team projects.
coordinated koordinasiya etmək I coordinated between sales and marketing departments.
corrected səhvləri düzəltmək I edited and corrected company brochures.
counseled istiqqamətləndirmək I counseled clients on insurance policies.
created yaratmaq I created more than twenty advertising campaigns.

D-E

Verb Fel Example Sentence
dealt həll etmək I’ve dealt with a wide variety of issues.
decided qərar vermək I’ve decided I need to further my career.
decreased azaltmaq I decreased spending while improving profits.
delegated təyin etmək, bölmək I’ve delegated tasks on a number of projects.
detected tutmaq I detected a number of mistakes.
developed hazırlamaq, tərtib etmək I developed an invention.
devised fikirləşib tapmaq I devised a plan to improve profits. Mən mənfəətin yaxşılaşdırılması üçün bir plan hazırladım.
directed rəhbərlik etmək I directed the sales department.
discovered aşkar etmək, üzə çıxartmaq I discovered the reason.
distributed çatdırmaq, paylamaq We distributed throughout the country.
documented sənədləşdirmək I documented company policies.
doubled ikiqat artırmaq We doubled profits in only two years.
edited redaktə etmək I edited company communications.
encouraged ruhlandırmaq, həvəsləndirmək We encouraged research and development.
engineered dizayn edib, qurmaq I engineered a wide range of applications.
enlarged genişlətmək I enlarged our community outreach.
escalated açıqlamaq We escalated the problems to the director.
established təsis etmək, əsasını qoymaq I established company guidelines.
estimated təxmin etmək, hesablamaq I estimated future costs.
evaluated dəyərləndirmək I evaluated investment opportunities.
examined yoxlamaq, müayinə etmək I examined sites for pollution.
expanded böyütmək I expanded our sales to Canada.
experienced təcrübə etmək, üzləşmək, We experienced difficulties meeting the deadline. Biz qoyulan tarixlərə çatmaqda çətinliklərlə üzləşdik.
explored araşdırmaq, öyrənmək We explored a wide range of possibilities.

F-L

Verb Fel Example Sentence
facilitated asanlaşdırmaq I facilitated an exchange of ideas between the companies.
finalized yekunlaşdırmaq I finalized projections for the year.
formulated formalaşdırmaq I formulated answers to the questions.
founded əsasını qoymaq I’ve founded two companies.
functioned funksiyasını yerinə yetirmək I functioned as a liaison between management and employees.
guided yönəltmək I guided operations through the process.
handled həll etmək I handled customer complaints.
headed başçılıq etmək I headed an exploratory committee.
identified müəyyən etmək I identified issues and reported back to management.
implemented gerçəkləşdirmək I implemented company plans.
improved yaxşılaşdırmaq I improved the feedback process.
increased artırmaq We increased sales by over 50%.
initiated başlatmaq I initiated investments into the latest technology.
inspected inspeksiya, yoxlama We inspected more than two hundred companies.
installed quraşdımaq I installed air-conditioning units.
introduced gətirmə, daxil etmək We introduced innovate products.
invented ixtira etmək, kəşf etmək The company invented double-sided tape.
investigated araşdırmaq I investigated customer complaints.
led (lead) aparmaq I led the sales department to its best year.

M-P

Verb Fel Example Sentence
maintained saxlamaq I maintained the company database.
managed idarə etmək I’ve managed more than five hundred employees.
moderated yönəltmək I moderated negotiations between the two companies.
negotiated sövdələşmək I negotiated a better deal for the company.
operated sürmək, çalışdırmaq I’ve operated heavy machinery.
organized təşkil etmək I’ve organized many projects.
performed işləmək, çalışmaq I performed as company clerk.
pioneered ilkin olmaq We pioneered new sound technologies.
planned planlamaq I planned company retreats.
prepared hazırlamaq I prepared documents for management.
presented iştirak etmək, təqdim etmək I presented at many conferences.
programmed proqramlaşdıma I programmed the company database.
promoted təşviq etmək, irəlilətmək I promoted employees in human resources.
provided təchiz etmək We provided feedback to management.
purchased satın almaq I purchased materials for the company.

R-Z

Verb Fel Example Sentence
recommended tövsiyə etmək I recommended cutbacks at the company.
recorded qeydlər götürmək I recorded notes during meetings.
recruited işə almaq We recruited the best talent.
redesigned yenidən tərtib etmək I redesigned company workflow.
repaired təmir etmək I repaired watches for a few years.
replaced əvəzləmək I replaced the director after only six months.
restored bərpa etmək I restored the company to profitability.
reversed əks getmək, qarşı qoymaq We reversed the trend and grew.
reviewed yenidən gözdən keçirmək I reviewed company documents and made recommendations.
revised yoxlamaq I revised figures at the end of each quarter.
screened gözdən keçirmək I screened applicants during job interviews.
selected seçmək I selected employees and assigned tasks.
serviced servis etmək, xidmət etmək We serviced all the buses in the area.
set up qurmaq, açmaq I set up four branches.
stimulated stimullaşdırmaq, səbəb olmaq I stimulated discussion between departments.
strengthened gücləndirmək We strengthened sales abroad.
summarized xülasə çıxartmaq I summarized complex ideas so everyone could understand.
supervised I supervised two teams on the project.
supported dəstək olmaq, təschiz etmək I supported management with research.
tested yoxlamaq, sınaqdan keçirtmək I tested a number of devices in the field.
trained öyrətmək, treninq I trained employees.
transformed yenidən qurmaq We transformed the company in a short time.
upgraded yüksəltmək, yeniləmək We upgraded our IT infrastructure.
validated doğrulamaq, təsdiqləmək I validated customer claims.

 

Bu felləri sözün yaxşı mənasında “özünüzü  satmaq” üçün istifadə edin. Necə yaxşı biri olduğunuzu göstərmək üçün cəmi bir neçə dəqiqə vaxtınız olacaq. Səlis və dəqiq lüğətdən istifadə, həmçnin özünə-güvən hissi sizə mümkün qədər geclü təəssürat yaratmağa kömək edəcək.

1 Şərh

1 Comment

  1. Pingback: 5 Effektiv Fəaliyyət: İllik məzuniyyətdə özünü inkişaf yolları - 1Lady.az

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Başa